Teambuildingové aktivity - FUN rings

FUN rings

Táto aktivita by mala byť na každom správnom teambuildingu, pretože pri nej zažijete plno zábavy a nečakaných situácií. Úlohou tímu bude roztriediť krúžky na paličke podľa farieb. Samozrejme, aby to nebolo také jednoduché, tak sme si vymysleli viacero "vylepšovákov". Členovia tímu sa postavia vedľa seba do kruhu, na začiatku si prekryjú oči, aby nevideli akých farieb krúžky dostanú a môže sa začať. Cieľom bude v čo najkratšom čase roztriediť krúžky podľa farieb, tak aby boli aj na správnej paličke. Hráč naraz môže zobrať z paličky len jedne krúžok a musí ho dať na iný krúžok, nesmie ho držať v rukách. Táto aktivita nie je fyzicky náročná, ale o to viac je potrebné zapojiť tímového ducha a o to predsa na každom tembuildingu ide.

Aktivita je vhodná na outdoor aj indoor teambuilding.

Info o aktivite

Počet osôb

Doba trvania