Teambuildingové aktivity - Stavanie pyramídy

Stavanie pyramídy

Zapojte svojho tímového ducha a skúste si postaviť pyramídu z veľkých drevených hranolov, ktorá zaujme všetkých kolegov. Nech je čo najvyššia, najstabilnejšia a najkrajšia. Zasúťažte si medzi sebou a využite svoju tímovosť, tvorivosť a koordináciu.

Info o aktivite

Počet osôb

Doba trvania