Teambuildingové aktivity - Pavučina

Pavučina

Pripravíme vám zábavnú pavučinu cez ktorú budete musieť prejsť, ale bez dotyku! Firemna akcia s pavučinou bude napínavá, ak bude váš treambuilding prebiehať súťažnou formou. 

Dostanete sa do veľkej pavučiny z ktorej musíte nájsť cestu von bez dotyku s pavučinou, pretože každý dotyk znamená vrátiť sa na začiatok a skúšať odznova alebo dostanete trestný bod, ktorý predstavuje sekundy navyše. Na vašom mieste by sme boli radšej pomalší ale precíznejší. Ako sa vraví pomaly ďaľej zájdeš, a platí to aj tu. Ak by ste sa dotkli skončíte ako mucha, na ktorú si už brúsi zúbky pavúk a to predsa nechcete :-)

Musíte podliezať, prekračovať, možno i skákať, jednoducho hľadať vhodné riešenia ako prejsť až do cieľa bez kontaktu s pavučinou. Preliezate buď individuálne alebo držiac sa za ruky s ostatnými z tímu. Druhý variant je omnoho náročnejší tak na začiatku si vyskúšajte ten jednoduchší. Keď už budete dostatočne nacvičený a budete dobre poznať pavučinu vyskúšajte ten náročnejší..

Priebeh aktivity

Na mieste konania vám natiahneme laná a vytvoríme pavučinu, ktorá bude upevnená o stromy alebo pevné predmety, ktoré sa na mieste nachádzajú. Vašou úlohou bude prejsť do cieľa bez dotyku s pavučinou. Ak sa dotknete musíte sa vrátiť a skúšať od znova. Kto bude najrýchlejší? Náš inštruktor dohliada na to, aby vás pri každom dotyku vrátil na začiatok, kontroluje preliezanie cez otvory, sleduje čas. Časy jednotlivcov z tímu sa spočítajú a najvyšší počet bodov bude mať ten tím, ktorý bude mať najkratší čas.

Pavučinu vám pripravíme na mieste vašej firemnej akcie, kde ju bude možné pripevniť. Je zábavnou aktivitou na každý outdoor teambuilding a ak sa bude môcť upevniť niekde v interiéri, nebude problém ho pripraviť aj ako súčasť indoor teambuildingu.

Info o aktivite

Počet osôb

Doba trvania